سبدگردان داریک پارس

سبد گردانی داریک پارس

سبدگردانی به مجموع عملیات مدیریت سبد دارایی یک شخص در بورس توسط شخص یا نهادی دیگر گفته می شود. سرمایه‌گذاری موفق در بازارهای اوراق بهادار مستلزم شناخت بازارها، تحلیل متغیر، اطلاعات خرد و کلان اقتصادی، تخصص و تجربه کافی می‌باشد. بسیاری از سرمایه گذاران تخصص کافی و یا زمان مورد نیاز برای مدیریت سبد سهام یا پورتفوی شخصی خود را ندارند. به همین دلیل شرکت سبدگردان داریک پارس پیشنهاد میکند از خدمات سبدگردانی اختصاصی بهره‌مند شوید.


دریافت فرم‌های سبدگردانی